Kapitel 5

Vær ansvarlig, tag handling

Lad os tale lidt om ansvar. For at kunne handle ansvarligt, skal vi vide hvilket ansvar vi skal skele til i en arbejdsrelateret kontekst.

Du har nogle eksplicitte ansvarsområder og nogle implicitte ansvarsområder. Alt hvad der står i din ansættelseskontrakt er de eksplicitte ansvarsområder og det er med stor sandsynlighed også her du vil finde dine KPI'er. Dine eksplicitte ansvarsområder er tæt forbundet med din arbejdstitel, men kan brede sig en smule udenfor dit ekspertiseområde.

Men med enhver ansættelse er der en forventning og et håb om at medarbejderen kan løfte den overordnede værdi af virksomheden. Ikke alene, men fordi hun sammen med de nærmeste kollegaer kan skabe noget bedre, smartere eller optimere noget. Det er sjældent noget som italesættes, men enhver HR og ansættelseschef nærer dette håb ved ansættelsen af en ny nøglemedarbejder. Det er det man kalder mavefornemmelsen og det er det jeg kalder det implicitte ansvar.

Den største udfordring for dig er at dit eksplicitte ansvar og dit implictte ansvar ikke stemmer overens. Faktisk stemmer de langt fra overens. Alle vil gerne have at du imødekommer dit implicitte ansvar, men ingen er sådan rigtigt i stand til at beskrive det. Og derfor finder du ofte dine KPI'er i dit eksplicitte ansvar.

Dine KPI'er peger formentlig mod dine aktiviteter og dermed også din tilstedeværelse. Og det er ofte fordi det er meget svært at måle ægte værdiskabelse. Hvis du arbejder med innovation og gerne vil skabe nye ting, hvordan kan du så definere målbare KPI'er før du ved hvad du skal bygge?

– Det kan du sikkert ikke.

Mange prøver. De måler hvorvidt de har opnået nye indsigter, hvorvidt de har bygget nok prototyper og om de har formået at bygge MVP'er. Men det kan alle gøre. Det vigtige her er hvorvidt disse elementer bringer værdi til virksomheden. Ægte værdiskabelse målt på indtægtskilder.

Grundlæggende er det hvad alle jobs skulle gå efter. Ægte værdiskabelse for virksomheden resulterende i øgede indtægter. Men hvordan måler du en kundeservicemedarbejders arbejde i indtægterne? Hvordan måler du en designers arbejder direkte i indtægterne?

Lad os tage et anderledes og mere abstrakt perspektiv på problemet.

Alene kan du sikkert ikke ændre verden og du kan i hvert fald ikke holdes ansvarlig for ændringerne på jorden.

Du har kun en begrænset indvirkning, men hvis du begynder at sige din mening, hvis du begynder at stå op for dine overbevisninger og hvis du begynder at skære ind til benet og dræbe de dårlige idéer, så handler du ansvarligt.

Og jeg lover dig; hvis du gør det, så vil du blive din egen sfæres Elon Musk. Folk vil følge dig og de vil støtte dig og skabe positive forandringer.

Som forretningsleder har du fantastiske muligheder for virkelig at gøre en forskel. Hvis du tager handling, så handler du også ansvarligt.

Ansvar starter med formål

For at forberede dig selv, skal du stille spørgsmål før du starter i dit job. Stille spørgsmålstegn ved dine KPI'er, stille spørgsmålstegn ved om det er den rigtige måde at måle dine præstationer på og gå efter at dreje dine KPI'er i en mere meningsfyldt retning.

Er en CMO's KPI virkelig click-through-rate i et nyhedsbrev? Er sælgerens KPI virkelig antallet af bookede møder? Er en udviklers KPI virkelig antallet af rettede fejl? Hvad hvis vi udviklede vores KPI'er med en mere meningsfyldt tilgang?

Hvis vi kan grave lidt dybere ned i det implicitte ansvar, hvis vi kan blive enige om hvilken ægte værdiskabelse vi skal bidrage med, så har vi måske en bedre chance for rent faktisk at skabe KPI'er, der matcher de utalte forventninger. Men det er ikke nemt. Og det bør det heller ikke være.

Mange virksomheder har faktisk svært ved at beskrive præcis hvilket problem de løser og de er ikke helt sikre på deres formål. Og hvis ikke engang virksomheden er klar over det, så bliver det også sværere og sværere for medarbejderne at være ansvarlige og tage handling.

Lav bedre og meningsfyldte KPI'er

Tid, fejl, muligheder og omkostninger. Lyder det motiverende eller kontrollerende?

Jeg har et ambivalent forhold til sådanne KPI'er. På den ene side forstår jeg godt at det er svært at fastsætte en pris på en konsulentopgave, som man ikke ved hvor ender, men på den anden side hvordan kan vi så være sikre på at tidsforbruget reflekterer resultatet. Hvad hvis jeg nailer den indenfor to uger i stedet for to måneder? Hvad hvis jeg aldrig nailer den? Og hvordan ved vi overhovedet om jeg har nailet den?

Sådanne faktorer gør tid til et dårligt KPI. Det er sikkert derfor, at man kun ser tid som en måleenhed mellem virksomheder. Man ser sjældent tid som et internt KPI – og hvis man gør, så er det for at spilde mindre af den. Man vil have mere produktivitet, mere effektivitet og mindre tidsspild. Men er tidsreducering virkelig hvad du ønsker? Formentlig ikke. Du vil gerne reducere omkostningerne, men hvad hvis det kompromiterer kvaliteten af dit arbejde, hvad hvis det kompromiterer din kundeservice og hvad hvis det i sidste ende betyder reducerede indtægter.

Hvis du mener at din forretning skal optimere for at skabe større overskud, så er reducering af tidsforbruget måske ikke det rigtige sted at starte. Måske er det, men du ved det ikke. Måske er der langt større muligheder ved at optimere en langtrukken proces et eller andet sted i dit service flow. Men at arbejde med et tidsbaseret KPI er ikke din løsning.

Det er præcis derfor, at du skal udfordre dine KPI'er og stille de dumme spørgsmål. Spørg hvorfor disse KPI'er er relevante og hvordan de bidrager til virksomhedens overordnede formål.

Jeg ved at mange konsultenthuse måler deres konsulenter på tid brugt med kunden og det er et to-sidet KPI. De måles som sælgere og som konsulenter. Men KPI'er et kun relevant for intern brug. Der er intet i det KPI der refererer til kunden. Der er intet, der måler hvor godt konsulenten rent faktisk klarer sig udenfor den interne ''større profit-sfære''. Og det er en skam.

Vi har faktisk skabt en situation hvor advokater og konsultenter gør deres arbejde uden at der stilles for mange spørgsmål. Ja, en advokat ved hvad hun gør og er måske lidt dyr, men hvordan kan man argumentere for at et veludført job tilsvarer den brugte tid?

– Men hvad er alternativet?

For at blive enige om et nyt sæt af mere meningsfyldte KPI'er, er vi nødt til at agere mere refleksivt som kunder. Som iværksætter bliver jeg nødt til at være tydelig og fortælle advokaten præcis hvad jeg forventer af hende. Jeg bliver nødt til at fortælle hvilke områder jeg er usikker på vedrørende en given kontrakt og fortælle hende præcis hvor hun kan bidrage med værdi. Når det er italesat, skal vi i samarbejde blive enige om hvad hendes ydelser er værd. Det skal ramme mit budget, og det skal give mening for hende. Det er en helt anderledes måde at tilgå enhver form for udveksling af ydelser, og det er langt mere komplekst.

Det er formentlig hvad der stoppper os. Vi er blevet vant til at måle vores tid i penge.

Ambitiøse mål og en stærk vision

Hvis vi har så store problemet med at skabe meningsfyldte KPI'er, skal vi nok lige træde endnu et skridt tilbage. Vi skal tilbage til vores FOMO. Vores fear of missing out.

Når vi balancerer vores frygt – the fear of missing out og the fear of a better option – har vi brug for tydelige og ambitiøse mål samt en stærk vision at følge. Hvis vi er bundet af meningsløse KPI'er der ikke gør andet end at referere til øgede indtægter eller reducerede omkostninger, så navigerer vi et skib uden retning.

Hvis jeg drev en medicinalvirksomhed der udvikler og sælger allergipiller, så ville jeg helt klart være bange for at mine konkurrenter udvikler en helt ny digital løsning for at hjælpe deres kunder eller at jeg måske investerede for mange penge i den forkerte digitale løsning uden noget notérbart udbytte. Men uden en vision og ambitiøse mål for virksomheden ville jeg være endnu mere bange, fordi jeg ikke ville vide hvor vi skulle hen.

For at være ansvarlig skal du tage handling og sætte spørgsmålstegn ved din virksomheds vision, målsætningerne og dine egne KPI'er. Du skal kontinuerligt spørge hvorfor, så du får en fyldestgørende og dyb forståelse for meningen med dit arbejde. Og ved at gøre det kan du undslippe det meningsløse arbejde, de meningsløse møder, de meningsløse projekter og de meningsløse idéer.

For at blive en idédræber skal du altid stræbe efter at forstå de underliggende grunde og meninger. Det er dit ansvar som idédræber, at forstå dit formål og dit implicitte ansvar fuldt ud. Men hvis du gør det, så vil du opnå et mere fokuseret mindset, et bedre udgangspunkt for at balancere din frygt og du vil efterlade et stærkere indtryk på dine omgivelser.

Dit vigtigste ansvar er at forstå dit formål. Når du gør det, ved du hvad du skal lære.

Forsæt med at læse